Allergitest
Valmed | 1st
product
Slut
Allergitest
Valmed | 1st
Har jag? Har jag inte? Enkelt allergitest för hemmabruk, bara en bloddroppe behövs. Säker-enkel-tillförlitlig. Kliniskt testat och CE-märkt test från Imutest. Testar om du har förhöjd risk för allergi mot katt, gräs och damm. Höga nivåer indikerar förhöjd risk för allergi. Testet är enkelt och snabbt att utföra.