Bra pasta som gör skillnad för de mest utsatta

Kasta bra mat - det gör en bara inte. Vår inställning är att om en kan stoppa mat från att slängas, ska en göra det. En annan helt självklar sak är att människohandel och sexuell exploatering måste bekämpas på alla sätt.

Hur hänger då det här ihop? Jo, såhär. Just nu behövs två saker. För det första att vi gör det vi är bäst på: att rädda mat. Och för det andra att det kommer pengar till en organisation som gör det de är bäst på: jobba för att människohandel av barn ska upphöra.

Var med och bidra med 350 000 kronor till barns rättigheter

Matsmart har köpt upp hela lagret med torrvaror och konserver under varumärket Paolos. Produkterna läggs upp på sajten vartefter de kommer in till vårt lager. Den räddade maten säljs till stora rabatter, samtidigt som organisationen Child10 får pengar till sin verksamhet. 350 000 kronor ska användas till att hjälpa utsatta barn. Under det kommande året fokuserar Child10 på flickor som utsätts för sexuell exploatering.

Child10

-Få organisationer har idag resurser till att kunna identifiera och stötta de flickor som nu utnyttjas för fruktansvärda övergrepp i Europa. Det krävs stora gemensamma satsningar, där civilsamhälle, offentliga aktörer och näringsliv arbetar tillsammans, för att motverka människohandel för sexuell exploatering i Europa. Vi är så glada över att Matsmart så modigt vill vara en del i detta, säger Jacob Flärdh, generalsekreterare Child10.

Om Child10s satsning Girls’ Rights Have No Price

Nästan en tredjedel av alla offer för människohandel i Europa är barn, och de flesta av dem är flickor som utsätts för sexuell exploatering.

Child10 kommer därför under 2021 att fokusera på handel av flickor för sexuell exploatering i Europa generellt men också i Sverige specifikt.

Läs mer om Child10’s arbete på www.child10.org

PS. Innan vi bestämde oss för att köpa upp lagret med mat från varumärket Paolos fick vi se, svart på vitt, att personen med anknytning till varumärket är utköpt ur det producerande företaget People’s Kitchen Concept AB. Därmed kommer han inte att få del av intäkterna från försäljningen.