Rädda räddade fruktdrycker

Lite småfel vid produktion kan ha förändrat dryckernas utseende. Men lika goda är de ändå!