🎁 Få 8 produkter HELT gratis idag! 🎁 Skynda fynda

Jämställdhet är en förutsättning för en värld utan hunger

Varumärken & produkter

2024-03-07

Sedan 2021 har Matsmart har ett samarbete med The Hunger Project, som arbetar för ett hållbart och långsiktigt slut på världshungern. Det mest effektiva ett samhälle kan göra för att förbättra matsäkerheten och få ett slut på hungern är att förändra attityder och beteenden kring jämställdhet. I The Hunger Projects program utbildas både kvinnor och män för att skapa varaktig och hållbar förändring.

Globalt sett är det kvinnor som bär den absolut tyngsta bördan när det gäller att säkerställa mat på bordet. Men trots ansvar för majoriteten av alla matinköp och all matlagning i världen är kvinnor och flickor mest drabbade av, och mest sårbara för, hunger och undernäring.

- Om det är begränsat med mat i huset prioriterar du din man och dina barn, förklarar Grace Mgabadere Chikowi, landschef för The Hunger Project i Malawi. Kvinnor äter sist och därmed också minst.

Särskilda insatser riktar sig till kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att starta företag för att få en självständig ekonomi. Effekten av kvinnors ekonomiska egenmakt kan förändra hela samhället.

- Det är först när en kvinna har möjlighet att fatta beslut över hushållsekonomin som hon fullt ut kan tillgodose sina egna och sina barns behov, säger Malin Flemström, vd för The Hunger Project Sverige. Men det räcker inte att kvinnor utbildas till att bli beslutsfattare, samhällsledare och entreprenörer om vi inte också undanröjer de strukturella hindren som finns.