Matsmart Stories

IMPACT-RAPPORT 2022

Rädda planeten-fakta

2023-04-05

I år bjuder vi på ett lite annorlunda påskägg: en saftig behind the scenes, även känd som vår impact-rapport 2022! Rapporten är en perfekt läsning om du vill veta allt (eller lite) om vår påverkan på världen, bra som dålig. Eftersom vår rapport är riktigt maffig, kan du som cravear infon snabbt spana in vår korta version här:

HÖJDPUNKTERNA FRÅN ÅRET SOM GÅTT

Under det gångna året har vi minst sagt hunnit med en hel del. En av höjdpunkterna är att våra fyra marknader blev till fem, i och med lanseringen i Storbritannien. Britterna tog emot oss med öppna armar och visade tydligt att maträddning är deras cup of tea. De räddade nämligen 399 ton mat- och konsumentprodukter av våra totalt 25 761 räddade ton 2022. Det är ett nytt maträddarrekord!

PLANET

Låt oss ta en titt på vår planet-påverkan! Under 2022 släppte vi ut 4 521 ton CO2e, vilket är en ökning med nästan 300% från förra året. Hur i allsin dar kunde det bli så? Förklaringen ligger främst i att vi 1) investerade i solpaneler och ett robotsystem till vårt nya nordiska lager, som tillsammans stod för mer än 60% av våra totala utsläpp och 2) utökade vårt scope 3, vilket gjorde att fler utsläppskällor mättes och inkluderades i rapporteringen.

Scope 3, vad är det? Jo, Scope 3 är en kategori av utsläpp som företag ska rapportera i enlighet med GHG-protokollet. Det inkluderar alla våra indirekta utsläpp. Det vill säga: köpta varor och tjänster, transporter, avfall, affärsresor och pendling för våra anställda.

Frågan är förstås: var det värt utsläppsökningen? Tja, solpanelerna har ett utsläppsbreak-even på 10 år (det är då de kommer att ha sparat lika mycket CO2e som de har släppt ut) och vi slog ett nytt maträddarrekord när vi räddade över 25 000 ton mat- och konsumentprodukter. Tack vare rekordet sparade vi även 19 766 ton CO2e, vilket gav oss en positiv nettoeffekt på 15 245 ton CO2e (+6.53% från 2021). Summa summarum: vi ger oss själva ett helt okej betyg!

PEOPLE

Förra året hade vi turen att ha så många som 192.6 (FTE = heltidsanställda) briljanta kollegor som jobbade hårt med att förverkliga våra maträddningsdrömmar. Av dem identifierade sig 42% som kvinnor och 58% som män. Två nyheter på medarbetarfronten är att vi började mäta två nya mått: eNPS (employee net promoter score) och medarbetarengagemang. Vårt eNPs visade sig vara 33 (fun fact: Google säger att allt över 30 är riktigt bra) och vårt medarbetarengagemangsindex (försök komma på ett längre ord om du kan) hamnade på hela 78%. Båda siffrorna gör oss vad man på engelska kallar prappy: proud och happy!

POLICY

Vad gäller policy så har vi adderat två nya områden till årets rapport: cybersäkerhet och affärsetik. För att förbättra vår cybersäkerhet implementerade vi under 2022 IT-säkerhetsriktlinjer och utbildade alla medarbetare på området. Och för att säkerställa att vår maträddarbusiness bedrivs etiskt, tog vi fram en code of ethics som fastställer vår nolltolerans mot all slags korruption och mutor. Vi har också en code of conduct som under förra året undertecknades av 49 leverantörer. År 2023 ska vi se till att den siffran skjuter i höjden!

Nyfiken på alla detaljer i impact-rapporten? Läs den här!