By motatos: The Hunger Project

Varumärken & produkter

2022-04-26

För självförsörjande samhällen på den afrikanska landsbygden

The Hunger Project arbetar med att avskaffa hunger och fattigdom, alltid genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger. Organisationen arbetar globalt och driver idag program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien.

Utmaningarna ser olika ut beroende på den lokala kontexten, så även lösningarna. I Uganda drabbas exempelvis småbrukarna hårt av klimatförändringarna, som leder till oväntade väder och uteblivna regn. Här har The Hunger Project stöttat en omställning till agroekologiskt, kemikaliefritt jordbruk - som visar sig stå emot klimatförändringarna bättre. Genom insatsen har 230 småbrukare ökat sina skördar och samtidigt ökat den biologiska mångfalden och motståndskraften på gårdar och fält.

Några resultat.

  • På småbrukarnas gårdar och fält finns nu hög biologisk mångfald med stor variation av både grödor och djur.
  • De deltagande småbrukarna har sett en ökning på 20–30 % i genomsnittlig inkomst till följd av ökade skördar.
  • Under 2021 sålde 64 % av kvinnorna och 32 % av männen produkter från den egna gården. 2018 var siffrorna 1,5 respektive 0,5 %.

Möt Hadijah, en av småbrukarna.

I Igangadistriktet, i samhället Bukoona, bor Hadijah Naigaga. Den 45-åriga fembarnsmamman är målinriktad, strukturerad och hon älskar att ha kul. Som ordförande för byns kvinnoråd har hon genomgått flera ledarskapsutbildningar och utbildningar i jämställdhet genom The Hunger Project. Hadijah berättar att väderomslagen är en stor utmaning för alla bönder just nu.

– Jag planerade för att få en stor skörd med saftiga klasar matbananer, men de kom inte. Först var det mycket sol, sedan fick vi väldigt kraftiga regn och många av bananplantorna föll ihop. Man inser hur sårbart det är.

Genom sitt jordbruk har hon kunnat spara pengar för att köpa loss mark och bygga ett hus med en uthyrningsdel som ger intäkter till hushållet.

– Jag är mest stolt över huset. Att ha hyresgäster gör att jag kan betala räkningar och köpa det jag behöver.

0 Hadija-iganga-thp20

Vill ge sina barn utbildning

Hadijah berättar stolt att alla hennes barn kunnat utbilda sig, något som hon själv inte fick möjlighet till. Hon är fast besluten att ge sina barn utbildning och stötta andra kvinnor i och utanför Bukoona. Hadijah berättar att hon tror på att hjälpa andra att växa. Är det något hon själv hade önskat sig är det just utbildning.

– Jag hade varit en helt annan person. Jag skulle ligga långt fram jämfört med var jag är idag om jag hade både gymnasieutbildning och The Hunger Projects utbildningar. Det behövs fler kvinnor i ledarpositioner, förklarar hon.

Hennes ödmjukhet och hårda arbete har lett till flera ledande roller i sitt samhälle, bland annat som ordförande i den lokala förening som bildats med stöd av The Hunger Project. Hadijah tror starkt på kvinnors förmåga att förändra i samhället.

– När man bestämmer sig för något kan man gå hur långt man vill.